Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

ESM EGM

Ees: skautmaleva juht skm Gunnar Tamm, gaidmaleva juht ngdr Hillevi Ets; 2. reas: nskm Ivan Kavoleff, skm Toomas Kilm, nskm Andrus Maandi, ESL peaskaut skm Rein Linask, skm Leelo Linask, pr Virve-Kai Bulla, gdr Tiina Ets, ngdr Ellen Müürsepp, gj Lia Triantafylidis, ngdr Ingi Triantafylidis, gj Viktoria Hallikäär. 3. rida: sj Jakob Kõiva, nskm AJ Laupa, skm Mati Kobin, nskm Silver Laur, sj Markus Kitsing, ngdr Karin Ashford, ngdr Katrin Laube, pr Linda Linask, ngdr Ilo-Mai Kurrik.
Foto Kristjan Karu


Hea noorteprogrammi tagab läbimõeldud plaan ja toreda juhtkonna sujuv koostöö. Laupäeval, 16. oktoobril kogunesid Eesti Skautide Maleva ja Eesti Gaidide Maleva juhid USAs, et hinnata kordaminekuid, arendada tegevuste edasiviimist ja koostada eeloleva aasta kava.


Meeldiv oli näha, et USA Eesti Gaidide Maleva aastakoosolekule tuli kokku märksa rohkem osavõtjaid, kui eelmisel aastal.

 

Siis oli kokkutulemist heidutanud suurem koroonahirm, mis on praeguseks ehk veidi leevenenud tänu vaktsiinidele.

 

Skautmaleva staap oli endiselt rõõmsameelne ning tegutsemisvaimu hoos.


Avamine ja lipuheiskamine toimus peamaja ees õues.

 

Avapalvuse pidas nskm Ivan Kavoleff.

 

Tervitasid EGM USAs juht ngdr Hillevi Ets ja ESM USAs juht skm Gunnar Tamm.

 

Sõna võttis ka Välis-Eesti peaskaut skm Rein Linask.

 

Tervitusi oli tulnud VEGL peagaidilt gdr Ingrid Kütilt ja gdr Urve Põhilt ning sj Markus Kitsing tõi otse Tallinnast endaga kaasa soojad tervitussõnad Eesti Gaidide Liidu peagaidilt Miia Kraunilt.

 

Eesti gaidluse ja skautluse juured ja harud ulatuvad kaugele.

 

Kuna oktoobrikuu sügisilm oli niivõrd soe ja ilus, peeti koosolekud õues: gaidid kogunesid peamaja kõval olevale platsile ja skaudid skaudimaja lähedusse metsa alla.


Gaidmaleva koosolekul arutati äsjalõppenud tegevusaastat.

 

Teadagi jättis pandeemia sellele oma märgi; kokkusaamisi oli vähe.

 

Muidu väga aktiivne New Yorgi „Linnutee” ei pidanud 2020-21 aastal koondusi, kuna koroonaviiruse tõttu muudeti ka koondustele eelnev Eesti Kool virtuaalseks.

 

Sel sügisel aga hakatakse uuesti koos käima.

 

Selle eest tänu üksuse energilisele juhile ngdr Ilo-Mai Kurrikule.

 

Teistel üksustel olid sarnased mured.

 

Lakewoodi „Kungla” üksus pidi samuti oma tegevuse ajutiselt peatama.

 

Gj Alex Pillion hoidis siiski oma üksuse koos.

 

Uuel tegevusaastal hakkab üksust juhtima gj Heili Carpino.

 

Connecticuti gaidüksuse „Põhjatütred” (juht: ngdr Ellen Müürsepp) tegevus takerdus samade piirangute tõttu, kuid suhtlemine ja õpetamine jätkus; vahel oli võimalik ka kokku tulla ja osaleda kogukonna üritustel, nt välikoondustel ning võidupühal ja EV taasiseseisvumispäeval.

 

Maleva juht ngdr Hillevi Ets rõhutas maleva kohustust hoolitseda selle eest, et üksikgaidid ja need, kes eestlaste keskustest kaugel elavad, saaksid sooritada oma järgukatsed ja sellega liikuda järgmiste astmeteni.


Skautmaleva koosolekut alustati kombekohaselt skautide hümniga ning mälestati lahkunud skautvendi.

 

Arutlusele tuli möödunud aasta tegevus, üksuste seis ning tulevased plaanid.

 

ESM USAs tegevad üksused on Connecticutis registreeritud Vikerlased ning New Yorgis registreeritud Viiking.

 

Nendes tegutseb agaraid noori ja juhte, kellest mitmed elavad teistes osariikides, kuid rivistuvad üheskoos nende kahe üksuse lippude all.

 

Kutsutakse noori tooma ka uusi sõpru kaasa skaudirajale, et hundupere kasvaks tihedamaks.

 

Skaudistaap avaldas lootust, et ka teistes piirkondades võtaks juured alla organiseeritud skautlik tegevus ning arutas, kuidas ka väljaspool USAd tugevdada sidemeid.

 

Pandeemia tingimustes ei olnud lubatud sisekoondusi pidada, kuid vabas õhus sai küll koos käidud ja lõkete ääres lauldud.

 

Toetati kohalike seltside üritusi, tehes kaasa ürituste kavades ja laenates jõudu talgutel.

 

Koosolekul tänati töö eest gj Viktoria Hallikäärt ning skaudisõpru Kevin Hayes’i ja Kristjan Karu, kes leidsid võimalusi koostada skauditegevustest tutvustusvideoid huvilistele ja toetajatele nagu Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides, kuid ka tervitusvideod laiemale publikule, nt Eesti taasiseseisvumispäeva puhul.

 

Nüüdseks on 2021-2022 tegevusaasta saanud hoo sisse ning huvitatud poisid, noormehed, juhid, võtke julgelt ühendust!

 

Olete oodatud skaudiperre!

 

Korraldatakse sise- ja välikoondusi, matku, väljasõite ja laagreid.


Kõikide suureks rõõmuks jõuti suvel 2021 pidada skautide-gaidide suvelaager „Koidukuma” 7. kuni 15. augustini.

 

Küll oli hea männi- ja seedri magusat aroomi õhust tunda, sõpradega lõkke hõngu taas nautida!

 

Gaidlaagrit juhtisid Maili McClafferty ja Linnea Tõõtsov, skautlaagrit juhtis nksm Andrus Maandi.

 

Vanemgaidide all-laagri juht oli Lia Triantafylidis, gaidide all-laagri tegevuse eest hoolitsesid Annika Puskar ja Laine Jõgi.

 

Skaut-all-laagri juhiks oli nskm Silver Laur, noorskautide juht sj George Ashford III. Sj Olav Must oli heaks abijuhiks seal, kus vaja.

 

Vanaskautide juht nksm AJ Laupa oli ühtlasi laagri varustusjuht.

 

Skautlaagri elanikud tegid laagri ajal lisaks muule laagritegevusele suurt ehitustööd, asendades “hotline silla” ning lõkkeplatside istmepingid.

 

Peab kindlasti märkima, et „Koidukuma” laagripere tundis suurt puudust hellakestest ja hundudest.

 

Õnneks praegused indikaatorid näitavad, et tuleval aastal peaks olema võimalik avada nende all-laagrid taas ning on taas loota pisemate laagriliste tegevussuminat täies jõus.


Väga rõõmustav oli näha, et kõik laagrijuhid olid nooremast põlvkonnast ja täitsid tublisti oma ülesandeid.

 

On näha, et Järvemetsa laagril (65-aastasel juubilaril) on veel piisavalt võlu ja metsa, et kostitada veel mitmeid- mitmeid generatsioone gaide ja skaute.

 

Malevad avaldavad suurt tänu Eesti Skaudi ja Gaidisõprade Liidule USAs meie armsa metsakodu haldamise ja hooldamise eest.

 

Tegevus jätkub ja Järvemetsa aastakoosolekud olid heaks alguseks.


Koosolekute suurim uudis oli ESM ja EGM USAs otsus kuulutada välja suurlaager 2022. a. suveks.

 

Suurlaagri juhid said ka kohale määratud: gaidlaagri juht on gj Viktoria Hallikäär, skautlaagri juht nskm Andrus Maandi.

 

Jõudu ja tegemisrõõmu neile!


Loodame, et selleks ajaks on maailm avatud, kohale on oodatud eesti gaidid ja skaudid üle ilma.


Gaidide Malev tänab senist sekretäri ngdr Linda Kangrot tehtud töö eest. Tema kohustused võtab üle gj Vilve Ladon.


Malev otsib ka uut laekurit, kes suudaks gdr Katrin Pillioni käest selle töö üle võtta.

 

Katrin on pikki aastaid olnud täpne ja tubli laekur.


Maleva juht otsib omale uut abijuhti, kes võtaks üle gdr Leena Kangro positsiooni.

 

Leena oli teatavasti 13 aastat maleva juht ja peale selle mõned aastad abijuht.

 

Aitäh, Leena!

 

Aga iga abikäsi on teretulnud.

 

Mida rohkem tegijaid, seda vähem koormust juhtivatel positsioonidel olevatel inimestel.


Skautide Maleva staap tegutseb edasi samas koosseisus: malevajuht: skm Gunnar Tamm, abijuht: nskm Ivan Kavoleff, kirjatoimetaja: skm Leelo Linask, laekur skm Toomas Kilm, varustusjuht nskm AJ Laupa, liikmed skm Mart “Mati” Kobin ja nksm Andrus Maandi.


EGM ja ESM USAs kuulutuvad välja 2021-2022 malevate tegevusaasta raamkava:

Jüripäeva tähistamine: 24. aprillil 2022
Samal nädalavahetusel toimub võimalikult ka nädalalõpulaager

 

Skautide-gaidide Suurlaager Järvemetsal:
6. - 14. augustil 2022

 

Gaid- ja skautjuhtide aastakoosolekud:
15. oktoober 2022


Kava täiendusi ja spetsiifisemat teavet saate üksuste juhtidelt, veebiaadressilt www.jarvemetsa.org  ja Facebooki grupi lehelt Järvemetsa laager.

 

Üksuste ja malevajuhtide kontaktandmed on kirjas Vaba Eesti Sõna andmestikus.

Nagu üle aastakümnete traditsiooniks saanud, hoolitsesid perenaised (Virve-Kai Bulla, Lea Kiik, Linda Linask ja Katrin Roomann), et kaugelt kokku tulnutel e oleksid olemas kosutavad ja maitsvad eined ning ESGSSL USAs esimees (ühtlasi Järvemetsa saunamees) abilistega kütsid kuuma sauna.

 

Suur tänu toetajatele ja edu tegijatele! Elagu eesti noored!

 

gdr Tiina Ets
skm Leelo Linask

 

liilia

 

ristikhein

 

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo