Sisene kasutajana

Anneta TNP Toetusfondi

Toeta siin Vaba Eesti Sõna!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Otsing

Digiteeritud eesti ajalehed

digilehed

2021. aastal suleti Ameerika Eesti Heatahtlik Selts (AEHS) lõplikult kahe selle juhtivisiku surma tõttu.


Kuna organisatsioon oli registreeritud USA’s mittetulundusühinguna paragrahv 501(c)3 alusel, võttis aega, et AEHS tegevus ametlikult lõpetada: lasta raamatupidamine CPA’l revideerida, seltsi vahendid seaduspäraselt annetada ning vajalik majandusülevaade mittetulundusühinguametile esitada, neile samal ajal teatada, et selts on sulgunud.

 

Seltsi pangaarve Bank of America juures sai suletud peale väljamaksmisi, mis viis saldo nulli.


Seltsi vahendid, mis koguti puht annetuste näol, said võrdselt jagatud kahe Eestis paikneva noorteorganisatsiooni – Eesti gaidide- ja skautide keskorganisatsioonide vahel.

 

Mõlemad organisatsioonid said 38,468 USD, summa kokku 76,936 USD.

 

Nende kahe organisatsiooni tänukirjad on siinjuures lisatud.

 

Kaht teist suuremat noorteorganisatsiooni Eestis, kodutütreid ja noorkotkaid, kes alluvad Kaitseliidule, Eesti riiklikule asutusele, ei olnud võimalik lõppannetustega toetada, kuna USA mittetulundusühingu seadus ei luba riiklikke organisatsioone rahastada, siiski said Kaitseliidu noored osaleda AEHS-i korraldatud kursustel, samuti käisid nad allpool nimetatud suvelaagrites.


AEHS (ingl. k. Estonian-American Benevolent Society, Inc.) asutati New Jersey’s, USA’s umbes 30 aastat tagasi Priit Parmingu eestvedamisel, ajastul, kui Eesti riik taasiseseisvus kodumaal.

 

Kõik inimesed, kes seltsi asutamisel osalesid ja seltsi tegevust aitasid üle aastate nõustada, on tänaseks meie keskelt lahkunud. Priit oli kõik need aastad seltsi esimees kuni surmani 2019. a.


Veel väärib esile tõstmist seltsi tegemiste juures skm Elmar “Emu” Saarniit, (surn. 2017 – 95 aasta vanuselt), kes asutas seltsi juurde “Kajaka salga õppeprogrammi” Eestist tulnud kursuslastele, keda Kajaka salgaks ka nimetati ja kellele Emu õpetas Lakewoodi laagris aastast aastasse skautlikke tarkusi.


Seltsi põhieesmärk oli toetada aineliselt Eestis pealekasvavaid noori, kes juba olid noorteorganisatsioonidesse koondunud, võimaldades neil tulla Ameerikasse täiendusõppekursustele juhtimise alal, laiendamaks nende teadmisi ja silmaringi globaalsel tasandil Ameerika kultuuriruumis, kuid eesti meeles ja keeles.


Nende aastate jooksul käis ligi sada noort Eestist (vanus 16 kuni 22) nendel kursustel.

 

Kursuslasi valiti konkursi alusel üle terve Eesti.

 

Kursused toimusid igal aastal suvisel ajal nii, et noored USA’s olles said Lakewoodi eesti skaudi- ja gaidilaagrites kui ka eesti noortelaagrites Muskokas, Kanadas, osaleda.


AEHS toetas aineliselt ka Eestis aegajalt toimuvaid noorte juhtide õppekursusi, milledest võttis osa ka seltsi juhatuse liikmeid USA’st vaatlejatena, endi kulul.


Viimased AEHS’i juhatuse liikmed olid Taso Piller, Priit Parming (surn. veebr. 2019), Valdur Pratka (surn. veebr. 2021) ja Jüri Tint; nõukogu liikmed olid Kusta Hanimägi, Riho Maasik, Urmas Talvet ja Endel Pool (surn. nov. 2021 98 aasta vanuselt).


EAHS nimel soovin avaldada siirast tänu kõigile annetajaile ja toetajaile üle aastate, kes võimaldasid meil majanduslikult neid täiendusõppekursusi Eestist tulnud noortele läbi viia, nii siin- kui sealpool laia merd.

 

Usun ja loodan, et meie panus on aidanud pisutki viljastada Eesti arengut.


Jüri TintHea Ameerika-Eesti Heatahtlik Selts!


Eesti Skautide Ühing soovib avaldada siirast tänu Ameerika-Eesti Heatahtliku Seltsile hindamatu panuse, toetuse ja annetuste eest, mis on aastate jooksul täitnud aktiivsete ja potentsiaalikate noorte unistusi läbi juhtimiskoolituste ja võimaluse Kajakatele kohaselt lennata uudistama ookeanitagust elu.


Kuulumine Kajaka Salka on privileeg, mis ühendab kolme dimensiooni kaudu – skautlik liikumine, kuhu kuuluvad ühtse perena kõigi nelja Eesti skautliku noorteorganisatsiooni liikmeid, asukoha dimensioonis olles ookeani erinevate servade kallastel ning ajalises dimensioonis ehk alates aastast 1994 erinevatel aegadel.


Kõikide praeguste ja tulevaste skaudi Kajakate nimel veelkord ääretult suur kummardus ja tänu Teile!

 

Eesti Skautide Ühingu juhatus

 

 

TÄNUKIRI


Ameerika Eesti Heatahtlikule Seltsile, toetajatele ning annetajatele.

 

Täname pikaaegse koostöö, annetuste ja hindamatu panuse eest Eesti gaidluse arendamisel ning väärtuste hoidmisel.


Eriline tänu põhjaliku noorte juhtide väljaõppe programmi eestvedamise eest, mis võimaldas paljudel gaididel saada eluaegse sõpruskonnaga Kajaka salga liikmeks.

 

Eesti Gaidide Liidu juhatuse nimel


Miia Kraun,
peagaid

Tellimine

"Vaba Eesti Sõna" PDF-i täisversioon on tasuline. Kasutajakonto saamiseks tuleb täita tellimus. Maksmise ja tellimise info vaata sisukorrast Lehe tellimine. Tasuda saate krediitkaardiga PayPal'i kaudu siit.

Full PDF version of the paper costs $60 per year. To open your account, please click for more info Lehe tellimine. You can pay directly through PayPal. This is the safer, easier way to pay online.

Toeta ajalehte

Toeta siin Vaba Eesti Sona!

Donate here to Vaba Eesti Sõna!

Eesti Rahvuskomitee

eanc logo

NY Eesti Maja

em logo

Eesti Abistamiskomitee

erc logo

Järvemetsa Fund

2014 metsavaim

ESFUSA

eutf logo

Eesti Arhiiv USA's

eausa logo

LA Eesti Maja

laem logo

Kanada Metsaülikool

metsaulikool logo